Diget gennem tiden 2020

Ralvold på stranden


Tirsdag d. 6. oktober vil der blive foretaget sammenskrab af ral på stranden i hele digets længde, i lighed med tidligere år.


Sammenskrabningen har til formål at beskytte diget mod de storme som kan forventes at kommer indenfor det næste 1/2 års tid.


Orientering om græsset på diget


Græsslågning på oversvømmelsesdiget


Digelaget har modtaget oplysninger fra grundejerne om besøgende som ikke respekterer skiltene på oversvømmelsesdigets om at digets 2 meter brede top, digekronen, ikke må betrædes af hensyn til beskyttelses digekonstruktionen, og at digekronen er privat område.


Vor anlægsgartner har i maj vurderet at græssets vækst havde overtaget ift ukrudtets vækst, og at græssets frøsætning var så fremskreden at diget kunne få gavn af de kommende egne græsfrø, samt at græsset og ukrudtet vil have godt af at blive klippet / slået tilbage primo/ medio august.


Digelaget har som forsøg og i samråd med vor anlægsgartner udskudt græsslågningen på digets top og digets skrå yderside mod Sejerøbugten indtil primo/ medio august 2020.
Dette i håbet om at græsset bliver så langt på digets top at det vil bremse de ubudne gæster.


Der blev slået græs på landsiden i hele digets længde og gødet i hele digets længde.

Det er tilladt grundeejere i 1. række at slå græs på digets  digets top, aht aftale om udsigtsforhold. Græsset må aldrig blive kortere end 5-6 cm, da dette vil skade græsset og rodvæksten.


Det er tilladt grundeejere i 1. række at slå en sti i græsset på skråningen mod havet, gående fra toppen af diget ned til firbensbanketten.
Det er ikke tilladt grundeejere slå yderligere græs på skråningen mod havet.


Med ønsket om en god sommer


Advarsel


1. Maj 2020


Via Digelagets mailadresse er vores hjemmeside blevet misbrugt i et forsøg på at franarre Digelaget et ukendt pengebeløb, som skulle overføres til udlandet.


Digelaget har straks politianmeldt hændelsen.